• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Θεσσαλία, Μαγνησία, Λίμνη Κάρλας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιούνιος 2011
Δρεπανοσκαλίδρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία με τρία είδη πουλιών. Τα τρία αυτά άτομα, ανήκουν σε ένα γένος πουλιών αλλά το καθένα σε ένα διαφορετικό είδος. Και τα τρία είναι μετανάστες μεγάλων αποστάσεων. Αριστερά είναι η Δρεπανοσκαλίδρα, Calidris ferruginea, στη μέση η Νανοσκαλίδρα, Calidris minuta, και δεξιά η Σταχτοσκαλίοδρα, Calidris temminckii. Φωτογραφήθηκαν όταν στάθηκαν την άνοιξη σε μια μικρή τεχνητή λίμνη της Κρήτης, Ελλάδα.