• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Λιμνοδεξαμενή Παρτίρων
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2011
Νανοσκαλίδρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Σταχτοσκαλίδρας και Νανοσκαλίδρας, Calidris temminckii και Calidris minuta. Δεν είναι ζευγάρι παρότι μοιάζουν αρκετά! Απλά βρέθηκαν να κάνουν παρέα μαζί στο ταξίδι τους! Η Σταχτοσκαλίδρα έχει κίτρινα πόδια και σκούρο σχέδιο στο λαιμό και έτσι ξεχωρίζει από την πιο κοινή νανοσκαλίδρα που έχει μαύρα πόδια.