• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Κόκκινος Πύργος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λεπτόραμφος γλάρος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Λεπτόραμφου γλάρου, Chroicocephalus genei. Αν και αυτός ο νεαρός Λεπτόραμφος απολαμβάνει την ψαριά του σε ένα λιμανάκι της Κρήτης, η μορφή του ράμφους του διευκολύνει κυρίως τη σύλληψη εντόμων και άλλων ασπόνδυλων από τα οποία κυρίως τρέφεται στους παράκτιους υγροτόπους.