• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Κόκκινος Πύργος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λεπτόραμφος γλάρος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Λεπτόραμφου γλάρου, Chroicocephalus genei, ενός πανέμορφου και σχετικά σπάνιου είδους γλάρου που ενηλικιώνεται όταν συμπληρώσει δύο χρόνια ζωής.