• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ορτυκομάνα
Γερανόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία πυροβολημένης Ορτυκομάνας, Crex crex. Η ορτυκομάνα δεν είναι ούτε ορτύκι, ούτε πέρδικα παρότι μοιάζει με αυτά. Δυστυχώς, ενώ ο πληθυσμός της μειώνεται και προστατεύεται αυστηρά από το νόμο, πυροβολείται συχνά καθώς πολλοί κυνηγοί το μπερδεύουν με κοινά είδη. Αυτό συνέβη με το άτομο της φωτογραφίας. Ενώ ανήκει σε οικογένεια υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών, ζει σε λιβάδια, μακριά από υγρότοπους.