• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ασημόγλαρος της Κασπίας
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Ασημόγλαρου της Κασπίας, Larus cachinnans. Τον τελευταίο χειμώνα, πριν την πρώτη αναπαραγωγική του χρονιά, αυτός ο ασημόγλαρος της Κασπίας μοιάζει αρκετά με πλήρως ώριμο άτομο. Οι μεγάλοι γλάροι σχεδόν πάντα παρουσιάζουν δυσκολίες στην αναγνώριση και προκαλούν προβλήματα στους παρατηρητές των πουλιών που συχνά απευθύνονται σε ειδικούς "γλαρολόγους".