• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Καρτερός
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ποταμοσφυρικτής
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Ποταμοσφυριχτή, Charadrius dubius. Η συνεχόμενη μονότονη φωνή του ποταμοσφυριχτή στις παράκτιες αμμοθίνες κοντά σε μικρούς υγρότοπους είναι ένα σημάδι ότι η φωλιά του βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ο τοπικός πληθυσμός στην Κρήτη μειώνεται λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης στις παραλίες.