• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Νήσος Δία
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάιος 2008
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία αυγών Ασημόγλαρου της Μεσογείου, Larus michahellis. Δύο αυγά είναι ο συνηθισμένος αριθμός στη φωλιά των Ασημόγλαρων, στις αποικίες του Αιγαίου Πελάγους. Τα αυγά τους παραμένουν σε υποτυπώδες κοίλωμα στο έδαφος, όπου μπορούν να περνούν απαρατήρητα εξαιτίας των στιγμάτων τους.