• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μελανόγλαρος της Ρωσίας
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία ενήλικου Μελανόγλαρου της Ρωσίας, Larus (fuscus) heuglini. Γλάρος που διαχειμάζει κάθε χρόνο στο λιμάνι του Ηρακλείου (Κρήτη, Ελλάδα) και ξεχωρίζει από τον πολύ κοινό Ασημόγλαρο γιατί είναι πιο σκούρος και έχει πιο μακριά πόδια!