• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ίνι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 2011
Νανοβουτηχτάρι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία ώριμου Νανοβουτηχταριού, Tachybaptus ruficollis με νεοσσούς. Η φωλιά των βουτηχταριών γίνεται πάνω στα επιπλέοντα φυτά όπως οι Ποταμογείτονες και οι νεοσσοί κολυμπούν σχεδόν αμέσως μόλις βγουν από το αυγό.