• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Χιόνα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Δεκέμβριος 2011
Μαχητής
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Μαχητή, Philomachus pugnax. Την άνοιξη οι Μαχητές σταματούν για ανεφοδιασμό σε κάθε λογής υγρότοπο της Μεσογείου. Ένα ποταμάκι, μια μικρή λίμνη, ένας νερόλακκος… ότι και αν του τύχει στη διαδρομή του πρέπει να αξιοποιηθεί για να αναπληρώσει τις απώλειες από το πέρασμα της Σαχάρας.