• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Χιόνα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Δεκέμβριος 2011
Μαχητής
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ρυακιού
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Μαχητή, Philomachus pugnax. Στην επιστροφή τους προς την περιοχή διαχείμασης στην Αφρική, τους καλοκαιρινούς μήνες, οι Μαχητές μπορεί να εντοπιστούν στις ακτές των νησιών του Αιγαίου. Συχνά κάποια αρσενικά, όπως αυτό στη φωτογραφία, διατηρούν τμήμα από το αναπαραγωγικό τους πτέρωμα.