• Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Φεβρουάριος 2011
Πετροτουρλίδα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Πετροτουρλίδας, Burhinus oedicnemus. Αντίθετα από τους στενούς συγγενείς του, αυτό το χαραδριόμορφο είδος προτιμά αρκετά ξηρές περιοχές, όπως ανοικτούς φρυγανότοπους και ξεροχώραφα. Είναι πιο ενεργό τη νύχτα και γίνεται αντιληπτό από τη διαπεραστική φωνή του. Φωλιάζει στην Κρήτη, σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου, στη Λευκάδα και σε αρκετές παράκτιες και χαμηλού υψομέτρου ηπειρωτικές περιοχές.