• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Καταλυκή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 2011
Μπεκατσίνι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια

Στη φωτογραφία υπάρχουν τρία μπεκατσίνια, Gallinago gallinago. Μόνο τα δύο όμως από αυτά φαίνονται, κι αυτά με δυσκολία.