• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Καταλυκή
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Ιανουάριος 2011
Μπεκατσίνι
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα λίμνης
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Μπεκατσινιού, Gallinago gallinago. Με σώμα γεμάτο από γραμμώσεις και χρώματα απολύτως παρόμοια με αυτά των υγροτόπων, το μπεκατσίνι δύσκολα εντοπίζεται!