• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανογέρακο
Ιερακόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία θηλυκού Νανογέρακου, Falco columbarius. Το Νανογέρακο μπορεί να είναι το μικρότερο γεράκι στην Ευρώπη, ωστόσο μπορεί και συλλαμβάνει μικρά πουλιά αιφνιδιάζοντάς τα. Φωλιάζει στη βόρεια Ευρώπη, Σιβηρία. Σημαντικός πληθυσμός διαχειμάζει στην ανατολική Μεσόγειο.