• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Πογονίσκος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κονάκι
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Κονακιού, Anguis fragilis, που είναι μια κοινή σαύρα στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ζει μόνο στις ηπειρωτικές περιοχές και στα νησιά του Ιονίου.