• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Πογονίσκος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κονάκι
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Κονακιού, Anguis fragilis. Το ακίνδυνο αυτό ερπετό είναι μια Άποδη σαύρα. Συνήθως σκοτώνεται διότι μπερδεύεται με φίδι αν και δεν είναι, αφού έχει βλέφαρα και ακουστικούς πόρους.