• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Πογονίσκος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κονάκι
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Κονακιού, Anguis fragilis. Το ακίνδυνο αυτό ερπετό είναι μια Άποδη σαύρα. Συνήθως το μπερδεύουν με φίδι και το σκοτώνουν.