• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Ήπειρος, Ιωάννινα, Όρος Νεμέτσικα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα στο δασοόριο

Φωτογραφία από το δασοόριο στο όρος Νεμέρτσικα, Ήπειρος.