• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Τσιχλοποταμίδα
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Τσιχλοποταμίδας, Acrocephalus arundinaceus. Το πιο μεγάλο από τις ποταμίδες εντομοφάγο πουλί των καλαμιώνων και το πλέον θορυβώδες, ακούγεται πιο πολύβουο και από βατράχια. Μεταναστεύει στην Αφρική για να διαχειμάσει.