Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Κορακοβούνι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα
Οικοσύστημα φοινικόδεντρων

Φωτογραφία Κόκκινου σκαθαριού των φοινικοειδών, Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera, Dryophthoridae), πρόσφατα εισαγμένο και καταστροφικό παράσιτο για τα φοινικοειδή της Μεσογείου.