Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα
Οικοσύστημα μακκί

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του ενδημικού Κρητικού κολεόπτερου Tapinopterus creticus, (Coleoptera, Carabidae), Ελλάδα.