Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Χερσόνησος Γραμβούσας
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία ραχιαίας όψης ενός αρσενικού σκαθαριού Typhaeus fossor (Coleoptera, Geotrupidae). Βαλκανικής εξάπλωσης κοπροφάγο κολεόπτερο με κερατοειδείς σχηματισμούς στον προθώρακα.