Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Αρθροπόδων

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Λασίθι, Βάι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σκαθάρια
Έντομα
Ζώα
Αρθρόποδα
Οικοσύστημα φυλλοβόλου δάσους
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους

Φωτογραφία ραχιαίας όψης του σκαθαριού Capnodis cariosa (Coleoptera, Buprestidae).