• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νήσος Πορί
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λεβεντόσαυρα
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Λεβεντόσαυρας, Podarcis levendis, που περιγράφηκε πρόσφατα (2008) ως νέο είδος για την επιστήμη. Ενήλικο άτομο, αρσενικό.