Κατηγορία φωτογραφίας:
Sandy desert
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Φοινικοτρύγονο
Περιστερόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Οικοσύστημα ερήμου
Διόραμα Αμμώδης έρημος

Φωτογραφία Φοινικοτρύγονου, Streptopelia senegalensis, είδος που μοιάζει με τη δεκοκτούρα. Τυπικός κάτοικος των οικισμών της βόρειας Αφρικής αλλά και των οάσεων με χουρμαδιές. Τα τελευταία χρόνια επεκτείνει την παρουσία του σε αστικές περιοχές της βόρειας Μεσογείου.