Κατηγορία φωτογραφίας:
Coasts
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Μύχος
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ακτές

Φωτογραφία Μύχου της Μεσογείου, Puffinus yelkouan, ενός κοινωνικού θαλασσοπουλιού που τρέφεται με ψάρια και φωλιάζει μόνο στη Μεσόγειο Θάλασσα. Φωλιάζει σε αποικίες σε βραχονησίδες. Τη φωλιά του, που τη φτιάχνει σε βαθιές τρύπες των απόκρημνων βραχωδών ακτών, την επισκέπτεται μόνο τη νύχτα. Κλωσά ένα αυγό τη φορά.