Κατηγορία φωτογραφίας:
Estuaries
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Βαρβάρα
Χηνόμορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Εκβολές

Φωτογραφία Βαρβάρας, Tadorna tadorna. Μεγάλο είδος, συγγενικό με χήνες και πάπιες (αλλά δεν είναι τίποτα από τα δύο!) που προτιμά τους παράκτιους ρηχούς υγρότοπους. Φωλιάζει σε τρύπες των αμμόλοφων ή κάτω από θάμνους.