Κατηγορία φωτογραφίας:
Rivers
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νεροκότσυφας
Στρουθιόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Νεροκότσυφα, Cinclus cinclus, του μόνου στρουθιόμορφoυ στην Ευρώπη που μπορεί να βουτήξει στο νερό των ποταμών και των ρεμάτων για να τραφεί με μικρά ψάρια και υδρόβια ασπόνδυλα.