Κατηγορία φωτογραφίας:
Rivers
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Λευκοτσικνιάς
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία Λευκοτσικνιά, Egretta garzetta. Είναι κοινός επισκέπτης μικρών υγροτόπων στα νησιά, όπου μερικές φορές διαχειμάζει. Τρέφεται με ψάρια, αμφίβια και μεγάλα έντομα.