Κατηγορία φωτογραφίας:
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Αύγουστος 2009
Δεινοθήριο το γιγάντιο
Προβοσκιδωτά
Θηλαστικά
Ζώα
Απολιθώματα
Ερευνότοπος

Φωτογραφία αναπαράστασης του Γιγάντιου Δεινοθηρίου, Deinotherium giganteum, σε φυσικό μέγεθος στο χώρο της έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.