• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο, Αμπελούζος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Νανόμπουφος
Γλαυκόµορφα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Δάσος οξιάς ηπειρωτικής Ελλάδας
Μέθοδος στο πεδίο

Φωτογραφία ενός Νανόμπουφου, Asio otus, με έναν από τους ορνιθολόγους του ΜΦΙΚ.