• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Χανιά, Όρος Άγιος Δίκαιος
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Όρνιο
Γύπας
Σκάρα
Πουλιά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Αλπικό οικοσύστημα
Μέθοδος στο πεδίο

Φωτογραφία απελευθέρωσης Όρνιου, Gyps fulvus, στη 2η Γιορτή της Φύσης, στην κορυφή του Αγ. Δίκιαου στα Χανιά.