• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Κοζάνη, Οροσειρά Πιέρια
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αλπικό
Οικοσύστημα
Άλλα

Φωτογραφία αλπικού οικοσυστήματος στην κορυφή Φλάμπουρο, στα Πιέρια όρη, Μακεδονία.