• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Ημαθία, Όρος Βέρμιο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοινός Φρύνος
Αμφίβια
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Διόραμα Ποτάμια
Οικοσύστημα λίμνης

Φωτογραφία Κοινού Φρύνου, Bufo bufo, του μεγαλύτερου φρύνου της Ελλάδας με μήκος έως και 19 cm, σπάνια περισσότερο. Τα θηλυκά είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Η πλάτη του (καφέ με πράσινες αποχρώσεις) καλύπτεται από φύματα.