• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Ημαθία, Όρος Βέρμιο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Κοινός Φρύνος
Αμφίβια
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία που δείχνει λήψη βίντεο του κοινού βατράχου, Bufo bufo, στο όρος Βέρμιο.