• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Ημαθία, Στενά ποταμού Αλιάκμονα
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία από τα στενά του ποταμού Αλιάκμονα στο νομό Ημαθίας, Μακεδονία.