• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Μακεδονία, Πιερία, Φτέρι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Δάσος κωνοφόρων
Δάσος
Οικοσύστημα
Άλλα
Οικοσύστημα κωνοφόρου δάσους

Φωτογραφία από δάσος κωνοφόρων στα Πιέρια όρη, Μακεδονία.