Κατηγορία φωτογραφίας:
Living Museum
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Οχιά της Μήλου
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ζωντανό Μουσείο
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Οχιάς της Μήλου, Macrovipera schweizeri, ενός ενδημικού είδος οχιάς του συγκροτήματος της Μήλου. Οι κοντινότεροι συγγενείς της βρίσκονται στην ανατολική Μεσόγειο και βόρεια Αφρική. Είναι περιζήτητη από συλλέκτες ερπετών, ιδίως στην κόκκινη μορφή της. Έχει ισχυρό δηλητήριο.