Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Living Museum
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ευρωπαϊκή Οχιά
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ζωντανό Μουσείο
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Ευρωπαϊκής Οχιάς, Vipera ammodytes, το πιο κοινό δηλητηριώδες φίδι της Ελλάδας. Απουσιάζει από την Κρήτη και άλλα μικρότερα νησιά. Ζει από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι 2500 m υψόμετρο. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά, σαύρες, βατράχια και πουλιά.