Κατηγορία φωτογραφίας:
Living Museum
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ηράκλειο
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Παχύουρος γερβίλος
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα

Φωτογραφία Παχύουρου γερβίλου, Pachyuromys duprasi, ενός τρωκτικού προσαρμοσμένο σε ξηρές και θερμές περιοχές. Το σχετικά μυτερό του ρύγχος δείχνει ότι τρώει και έντομα εκτός από φυτά.