Κατηγορία φωτογραφίας:
Living Museum
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Παχύουρος γερβίλος
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ζωντανό Μουσείο
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία Παχύουρου γερβίλου, Pachyuromys duprasi, ενός τρωκτικού προσαρμοσμένο σε ξηρές και θερμές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος, το μοναδικό που έχει αυτή τη χαρακτηριστική ουρά την οποία χρησιμοποιεί όπως η καμήλα την καμπούρα της: σαν αποθήκη λίπους και νερού. Το σχετικά μυτερό του ρύγχος δείχνει ότι τρώει και έντομα εκτός από φυτά.