Κατηγορία φωτογραφίας:
Living Museum
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Ποντίκι της σοδειάς
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ζωντανό Μουσείο
Οικοσύστημα καλλιεργειών

Φωτογραφία Ποντικιού της σοδειάς, Micromys minutus, του μικρότερου τρωκτικού και ένα από τα μικρότερα θηλαστικά του κόσμου. Ζει σε λιβάδια και τρέφεται με σπόρους. Έχει μεγάλη ανάγκη για νερό. Πλέκει τις φωλιές του σε ψηλά χόρτα.