Κατηγορία φωτογραφίας:
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Living Museum
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χελώνα Σουλκάτα
Χελώνες
Ερπετά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ζωντανό Μουσείο
Οικοσύστημα ερήμου

Φωτογραφία Χελώνας Σουλκάτα, Geochelone sulcata. Οι χελώνες του είδους αυτού είναι οι μεγαλύτερες χερσαίες χελώνες μετά τις γιγάντιες χελώνες των Γκαλαπάγκος. Ζουν στα νότια όρια της Σαχάρας. Το καλοκαίρι θάβονται για μήνες, ώστε να αποφύγουν την πιο θερμή και ξηρή περίοδο.