Κατηγορία φωτογραφίας:
Living Museum
Συλλογή δειγμάτων Σπονδυλωτών
Natural History Museum of Crete exhibition

  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Αγκαθοποντικός
Τρωκτικά
Θηλαστικά
Ζώα
Σπονδυλόζωα
Ζωντανό Μουσείο
Διόραμα Φρύγανα

Φωτογραφία Αγκαθοποντικού, Acomys cahirinus minous. Μικρόσωμο τρωκτικό, που ζει στην Κρήτη, με χαρακτηριστικές αγκαθωτές τρίχες στη γούνα του από τις οποίες προέρχεται και το κοινό του όνομα. Ζει σε μικρές ιεραρχικές κοινωνίες και τρέφεται με έντομα, σαλιγκάρια και σπόρους. Δεν σκάβει και γι’ αυτό προτιμά τις βραχώδεις περιοχές που προσφέρουν πολλά καταφύγια. Συγγενικές του μορφές ζουν στην Κύπρο και στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου.