• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Κουρταλιώτικο φαράγγι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Χαρουπιά
Ψυχανθή
Φυτά
Φυτά
Οικοσύστημα μακκί

Φωτογραφία καρπών χαρουπιάς, Ceratonia siliqua, σε καρποφορία, στο Κουρταλιώτικο φαράγγι στην Κρήτη, Ελλάδα. Αειθαλές δένδρο ή μεγάλος θάμνος, χαρακτηριστικό της λεγόμενης μακίας βλάστησης. Αυτοφύεται σε ξηρές πετρώδεις περιοχές και συχνά καλλιεργείται είτε για τη σκιά της είτε για τους καρπούς της, που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.