• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Κουρταλιώτικο φαράγγι
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Θρύμπα
Φυτά
Φυτά

Φωτογραφία του φυτού Θρύμπα, Satureja thymbra, στο Κουρταλιώτικο φαράγγι στο νομό Ρεθύμνου.