• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ελλάδα, Κρήτη, Ρέθυμνο, Ποταμός Κουρταλιώτης
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Οικοσύστημα
Άλλα
Διόραμα Ποτάμια

Φωτογραφία από τον Κουρταλιώτη ποταμό, που διατρέχει το ομώνυμο φαράγγι στην Κρήτη.