• Τοποθεσία λήψης φωτογραφίας: Ιταλία, Κοιλάδα Anapo
  • Ημερομηνία λήψης φωτογραφίας:
    Μάρτιος 2013
Σπήλαιο
Γεωλογικοί σχηματισμοί
Άλλα

Φωτογραφία εισόδου σπηλαίου στην κοιλάδα Anapo, Σικελία.